قبول سفارشات داده کاوی

آماده قبول سفارشات داده کاوی و پردازش داده های حجیم هستیم.

سایت اصلی شرکت داده پردازی آماری اطمینان شرق (ارائه دهنده خدمات تحلیل و پردازش داده ها و اطلاعات) : www.spss-iran.ir

تلفن ثابت دفتر شرکت:  ۳۷۴۱۰۷۳۹ – ۰۵۱

تلفن همراه: ۰۹۱۹۸۱۸۰۹۹۱

پاسخگویی به تماس ها توسط خانم دهقان.

داده کاوی چیست؟

داده کاوی عبارتست از استخراج رگه های طلایی دانش از معدن داده ها و اطلاعات با هدف تصمیم سازی برای مدیران

درباره داده کاوی یا DATA MINING:
امروزه لحظه به لحظه به حجم داده ها در پایگاه داده ها اضافه شده و انبارهای ( توده های ) عظیمی از داده ها ایجاد شده است ، به طوری که ضرورت کشف و استخراج سریع و دقیق دانش از این پایگاه داده ها را بیش از پیش نمایان کرده و داده کاوی را به مهم ترین فناوری برای بهره وری موثر ، صحیح و سریع ازداده های حجیم تبدیل نموده است که اهمیت آن رو به فزونی است.
داده کاوی پل ارتباطی میان علم آمار ، علم کامپیوتر ، هوش مصنوعی ، الگوشناسی ، فراگیری ماشین داده ، . . . می باشد. داده کاوی فرآیندی پیچیده جهت شناسایی الگوها و مدل های صحیح، جدید و به صورت بالقوه مفید، در حجم وسیعی از داده می باشد، به طریقی که این الگو ها و مدلها برای انسانها قابل درک باشند.
کاربردهای عمومی داده کاوی بیشتر شامل تقسیم کردن داده ها در خوشه های مقتضی، کدگذاریهای مناسب، کاوش برای الگوها و طراحی کردن با استفاده از فنون آماری و الگوریتمهای ژنتیکی است.

نرم افزارهای انجام داده کاوی:
نرم افزارهای آماری عمومی مثل SPSS, SAS, STATISTICA با امکاناتی برای داده کاوی و نرم افزارهای کلمنتاین و R با قابلیت های انجام الگوریتم های داده کاوی برای دیتا ماینینگ مورد استفاده قرار می گیرند.